2 quý tử của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chính thức xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam dù mới 3 tuổi: Quả là con nhà nòi!

Theo đó, 2 con của diễn viên xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã được xác lập thành tích vô cùng ấn tượng tại Việt Nam.