"Ngựa chiến" Hoa hậu Việt Nam 2020 đây rồi: Visual đỉnh cao, từng đóng "Về nhà đi con" và còn làm việc tại VTV

Vũ Thị Anh Thư, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 visual đỉnh cao, từng đóng "Về Nhà Đi Con" và còn làm việc tại VTV