Xác nhận nhân viên của ca sĩ Hàn nổi tiếng dương tính với virus COVID-19, tiết lộ thêm thông tin về nghệ sĩ

Nhân viên của ca sĩ Hàn nổi tiếng đã bị cách ly trước đó, để kiểm tra tình trạng sức khỏe vì nguy cơ nhiễm Virus COVID-19