Cẩm nang #workfromhome: Những điều nên và không nên khi họp online

Từ lên kế hoạch cho chương trình họp đến thiết lập trang thiết bị, sau đây là những lời khuyên giúp việc hội họp bằng video call trở nên dễ dàng hơn đối với bạn và đồng nghiệp.