Bạn thân - lý thuyết thì chính là người ta mà thấu hiểu, yêu thương và muốn mang lại cho nó nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc nhất. Cơ mà, trên thực tế thì bạn thân chính là đứa khiến ta có thể chịu đựng đủ thứ dở hơi, ngớ ngẩn, ngốc nghếch, khùng điên của nó mà vẫn giữ được bình tĩnh.

Thật ra, sự bình tĩnh đó là kết quả của một quá trình dài tôi luyện. Sau nhiều lần hú hồn/ tăng xông/ phát điên vì bạn bè, ta chỉ còn biết hít một hơi thật sâu để không cho nó một trận. Thế rồi, thời gian dần qua và ta chấp nhận thứ "của nợ" mang tên bạn thân này một cách vô điều kiện.

Thôi thì, cũng là do dòng đời đưa đẩy nên mới phải ở đây để cứu vớt cuộc đời nó. Bỏ công trồng hoa, hoa không nở; tự nhiên có bạn, bạn "như rồ" thì đành chịu chứ biết sao!

Đọc tuyển tập định nghĩa về những đứa bạn thân "trên trời" này, bạn có thấy quen quen không nè?

Ai cũng có 1 nỗi niềm: Bỏ công trồng hoa, hoa không nở/ Tự nhiên có bạn, bạn khiến tôi phát rồ! - Ảnh 1.
Ai cũng có 1 nỗi niềm: Bỏ công trồng hoa, hoa không nở/ Tự nhiên có bạn, bạn khiến tôi phát rồ! - Ảnh 2.
Ai cũng có 1 nỗi niềm: Bỏ công trồng hoa, hoa không nở/ Tự nhiên có bạn, bạn khiến tôi phát rồ! - Ảnh 3.
Ai cũng có 1 nỗi niềm: Bỏ công trồng hoa, hoa không nở/ Tự nhiên có bạn, bạn khiến tôi phát rồ! - Ảnh 4.
Ai cũng có 1 nỗi niềm: Bỏ công trồng hoa, hoa không nở/ Tự nhiên có bạn, bạn khiến tôi phát rồ! - Ảnh 5.
Ai cũng có 1 nỗi niềm: Bỏ công trồng hoa, hoa không nở/ Tự nhiên có bạn, bạn khiến tôi phát rồ! - Ảnh 6.
Ai cũng có 1 nỗi niềm: Bỏ công trồng hoa, hoa không nở/ Tự nhiên có bạn, bạn khiến tôi phát rồ! - Ảnh 7.
Ai cũng có 1 nỗi niềm: Bỏ công trồng hoa, hoa không nở/ Tự nhiên có bạn, bạn khiến tôi phát rồ! - Ảnh 8.