Tóc Tiên bị Đồng Ánh Quỳnh đấm xịt máu mũi khi tập luyện cho Thanh Sói, bất ngờ nhất là người khóc hu hu sau sự việc

Tóc Tiên từng bảo rằng việc tập luyện cho Thanh Sói rất gian khổ, hóa ra là đến mức xỉu ngang thế này đây!

Điện ảnh