Nàng Dâu Order tập 27: Yến ra chiêu độc, Nguyệt Anh đã phải xách va li rời khỏi "nhà chung"

"Nàng Dâu Order" Hoàng Yến chỉ cần chơi một chiêu duy nhất đã đủ sức đuổi Nguyệt Anh ra khỏi nhà, hóa ra trước giờ, những trò của cô em gái mưa chỉ là trò trẻ con đối với Yến mà thôi.

Điện ảnh