Se Chan khóc gục xuống bàn, So Min và PD nhòe lệ khi chia tay Kwang Soo

Giây phút chia ly Kwang Soo, hai thành viên ít tuổi nhất Se Chan và So Min đã khóc hết nước mắt.

TV Show